Dubbele ISO accreditatie

Ziekenhuisapotheeklaboratorium uniek door dubbele accreditatie