Afname lichaamsmaterialen
Uw huisarts of behandelend arts is verantwoordelijk voor het af (laten) nemen van materiaal. Bij de betreffende bepaling(en) staat aangegeven wat er afgenomen dient te worden. U kunt hiervoor o.a. naar het bloedafname laboratorium in het ziekenhuis gaan. U kunt ook terecht bij 1 van de prikpunten bij u in de buurt. Voor een overzicht van alle prikpunten, klik hier. Voor meer informatie over bloedprikken, klik hier. 

 

Afgifte lichaamsmaterialen
Binnen kantooruren kan het patiëntenmateriaal met bijbehorend aanvraagformulier ingeleverd worden op alle prikposten van het Gelre ziekenhuizen. Materiaal kan ook per post verzonden worden; gebruik de daarvoor bestemde verzendetui. Voor het juist verwerken van het onderzoek en de uitslag, dienen zowel materiaal als aanvraagformulier van de volgende gegevens te zijn voorzien:

  • persoonsgegevens patiënt (naam, geboortedatum, geslacht, adres, BSN, verzekeringsgegevens)
  • aanvragend arts
  • datum waarop materiaal is verkregen
  • klinische gegevens

 

Nader gebruik lichaamsmaterialen
Indien na analyse lichaamsmateriaal overblijft, dan kan dit ingezet worden voor optimalisatie van onze analysemethoden en eventuele wetenschappelijke doeleinden. Het lichaamsmateriaal wordt hiervoor geanonimiseerd, waardoor deze niet direct tot u als persoon herleidbaar is.  

Als u bezwaar (klik hier) heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschap en kwaliteitsdoeleinden dan kunt u dat aangeven bij het inleveren van uw materiaal of bij de bloedafname. U hoeft maar één keer dit bezwaar te maken.  
Meer informatie over uw rechten en privacy kunt u vinden op de website van Gelre ziekenhuizen (privacy statement / uw rechten en plichtendisclaimer