In de database “Analysepakket” staat vermeld welk soort materiaal en welke hoeveelheid u dient op te sturen.
Vul op het aanvraagformulier de afnamedatum en -tijdstip in.
Vermeld naam aanvrager en telefoonnummer.
Vermeld medicijngebruik en voedingsvoorschriften om onjuiste interpretatie van de analyse te kunnen voorkomen.
In de volgende gevallen kan monstermateriaal worden geweigerd voor onderzoek:

  • geen/onvoldoende ingevulde formulieren
  • onvoldoende/onjuiste identificatie
  • onvolkomenheden inzake inzending en/of verpakking

Bewaar- en verzendcondities staan vermeld in de database “Analysepakket”. Aanvullende onderzoeken moeten worden aangevraagd binnen de aangegeven bewaartermijn. 

Wilt u aanvraagformulieren bestellen voor het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium neem dan contact op met KFTL Gelre ziekenhuizen, zie voor gegevens onder “contact”.

Additionele mondelinge aanvragen moeten bevestigd worden door een email te sturen naar het volgende email-adres: aanvragen.ilab@gelre.nl.

Zie onderstaand formulier om af te drukken.