Chain of custody

Chain of Custody is een juridische term die refereert aan de mogelijkheid om de identiteit en integriteit van de urinestaal van afname tot rapporteren van de testresultaten te waarborgen.
Het is een proces dat gebruikt wordt om de historie van het monster te documenteren en te bewaken.

Voor urine analyse zijn de verschillende schakels in de keten achtereenvolgens:

  • registratie van de aanvrager van het onderzoek, de reden van de aanvraag en de gegevens van de cliënt
  • beschrijving van de omstandigheden rondom de monstername
  • versturen van de urinemonsters
  • behandeling van de monsters op het laboratorium, inclusief de details betreffende de analyse (screening en/of bevestigingsonderzoek)
  • rapportage van de resultaten van de analyse en interpretatie richting de aanvrager
  • richtlijnen voor analyse op drugsgebruik; vastleggen handelswijze in geval van contra-expertise
  • archivering van de resultaten