Afname materialen
Uw huisarts of behandelend arts is verantwoordelijk voor het af (laten) nemen van materiaal. U kunt hiervoor naar het bloedafnamelaboratorium in het ziekenhuis gaan. U kunt ook terecht bij 1 van de prikpunten bij u in de buurt. Voor een overzicht van alle prikpunten, klik hier.

Afgifte materialen
Binnen kantooruren kan het patiëntenmateriaal met bijbehorend aanvraagformulier ingeleverd worden op alle prikposten van het Gelre ziekenhuizen. Materiaal kan ook per post verzonden worden; gebruik de daarvoor bestemde verzend-etuis.

Voor het juist verwerken van het onderzoek en de uitslag, dienen zowel materiaal als aanvraagformulier van de volgende gegevens te zijn voorzien:

  • persoonsgegevens patiënt (naam, geboortedatum, geslacht, adres, BSN, verzekeringsgegevens)
  • aanvragend arts
  • datum waarop materiaal is verkregen
  • klinische gegevens