Bloedprikken
Uw huisarts of behandelend arts heeft u gevraagd bloed te laten prikken voor verder onderzoek en geeft u daarvoor een laboratoriumformulier mee. U kunt hiermee naar het bloedafnamelaboratorium gaan in het ziekenhuis of één van de prikposten bij u in de buurt (zie voor locatie en openingstijden: Prikposten. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem bij een bezoek altijd uw inschrijfkaart van het ziekenhuis, identiteitsbewijs en het laboratoriumaanvraagformulier mee. Heeft u geen inschrijfkaart, laat u dan eerst inschrijven bij het servicebureau.

Doel van het bloedonderzoek
Met het bloedonderzoek kan:

  • een ziekte vastgesteld of uitgesloten worden;
  • een ziekte worden vervolgd;
  • het succes van een behandeling vastgesteld worden;
  • een ziekte helpen voorkomen.

Manieren van bloedafname
Bloedafname kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Een prik in de elleboogholte, waarbij door middel van een vacuümsysteem één of meerdere buisjes bloed worden afgenomen.
  • Een prik op de bovenkant van de hand. Deze wijze van afname wordt alleen gebruikt wanneer de afname in de elleboogholte onmogelijk is.
  • Een prik in de vinger met een kleine naald, waarbij druppels bloed worden opgevangen in één of meerdere kleine buisjes.

Bloedafname bij kinderen
Bloedafname bij kinderen tot 6 jaar vindt alleen plaats in het ziekenhuis, het Gelre Diagnostisch Centrum te Apeldoorn of polikliniek Lochem. Bij kinderen, vanaf 3 maanden, is het mogelijk de prikplaats te verdoven met behulp van een zalf. Deze zalf (tetracaïnezalf) moet minimaal een half uur inwerken.

Uitslag van het bloedonderzoek
De uitslagen van het bloedonderzoek gaan naar de aanvragend arts. U kunt daar naar de uitslagen informeren.

Wachttijden
Hoewel wij u graag zo snel mogelijk willen helpen, kan het voorkomen dat u even moet wachten. Op medische gronden hebben sommige patiënten voorrang (cito aanvraag). Wij vragen hiervoor uw begrip.