In de database “Analysepakket” staat vermeld welk soort materiaal en welke hoeveelheid u dient op te sturen.
Vul op het aanvraagformulier de afnamedatum en -tijdstip in.
Vermeld naam aanvrager en telefoonnummer.
Vermeld medicijngebruik en voedingsvoorschriften om onjuiste interpretatie van de analyse te kunnen voorkomen.
In de volgende gevallen kan monstermateriaal worden geweigerd voor onderzoek:

  • geen/onvoldoende ingevulde formulieren
  • onvoldoende/onjuiste identificatie
  • onvolkomenheden inzake inzending en/of verpakking

Bewaar- en verzendcondities staan vermeld in de database “Analysepakket”.

Wilt u aanvraagformulieren bestellen voor het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium neem dan contact op met KFTL Gelre ziekenhuizen, zie voor gegevens onder “contact”.

Klik hier voor download: aanvraagformulier.

Additionele mondelinge aanvragen moeten bevestigd worden door een email te sturen naar het volgende email-adres: aanvragen.ilab@gelre.nl